سلام به دوستای مهربونم :x

امروز براتون مطلبی رو آماده کردم که خودم خیلی دوسِش دارم . . .

دلخوشی های کوچک
یعنی یک لبخند در جواب نگاهت . .
یعنی ذوق کودک از توصیف کفش عیدش . .
دلخوشی های کوچک یعنی در عین همه  نداشتنها ،
برگی را بگذاری در میان کتابهایت برای یادگاری . .
دلخوشی های کوچک یعنی جمع دوستانت . .
یعنی همین تنگ کوچکـِـ به انتظار ماهی قرمز . .
یعنی چای صبحانه . .
یعنی امروز ، باز تو هستی . .
یعنی باز عقربه ساعت زندگی ات ،
برای ۲۴ ساعت دیگر به راه افتاده اس . .
دلخوشی کوچک یعنی
چراغ هنوز روشن است . . .

delkhoshii

delkhoshi-1 delkhoshi-2 delkhoshi-2 delkhoshi-3 delkhoshi-3 delkhoshi-4 delkhoshi-5 delkhoshi-5 delkhoshi-6 delkhoshi-6 delkhoshi-7 delkhoshi-7 delkhoshi-8 delkhoshi-8 delkhoshi-9 delkhoshi-9 delkhoshi-10 delkhoshi-13 delkhoshi-16 delkhoshi-18 delkhoshi-19 delkhoshi-20 delkhoshi-21 delkhoshi-22 delkhoshi-23 delkhoshi-24 delkhoshi-25 delkhoshi-26 delkhoshi-29 delkhoshi-31 delkhoshi-32 delkhoshi-33 delkhoshi-35 delkhoshi-37 delkhoshi-39 delkhoshi-40 delkhoshi-41 delkhoshi-46 delkhoshi-47 delkhoshi-48 delkhoshi-50 delkhoshi-52 delkhoshi-53 delkhoshi-100

0
برچسب ها