کد آهنگ پیشواز رایتل“آلبوم مثل مجسمه” اثری از “مهدی یراحی”

Mehdi-Yarrahi-Mesle-Mojasame

خدا به همرات / مهدی یراحی / ١۶٠۶۶
مثل مجسمه / مهدی یراحی / ١۶٠١٩٧
آشوب / مهدی یراحی / ١۶٠١٩٨
باید می شناختیم همو / مهدی یراحی / ١۶٠١٩٩
آخرین اسیر / مهدی یراحی / ١۶٠٢٠٠
داره گریه می کنه / مهدی یراحی / ١۶٠٢٠١
بهونه / مهدی یراحی / ١۶٠٢٠٢
سال درد / مهدی یراحی/ ١۶٠٢٠٣
دوست نداشت / مهدی یراحی / ١۶٠٢٠۴
اشکو بارون / مهدی یراحی / ١۶٠٢٠۵
شونه های تو / مهدی یراحی / ١۶٠٢٠٨

0