متن آهنگ صادق و جاستینا به نام اوج پرواز 

47966323228864083614

صادق:
چمباتمه . زده کنار دیوار
قول داد بهم . بام میمونه بیدار
باز من چند تا عکس و تصویر
وای اه صدتا فکر و تصمیم
هه
تا حالا با بال من پر زدی؟
سر کسی رو از تن زدی
تو ترس و وحشت اشک و عقده
لرز و بغز شک و شبهه
دنیا فرق بینش مشتی دره ها تا قله
کوچیکا دیروز امروز برات میشن یه چیز گنده
چهار پاره استخون یه لایه پوستو
بالای پشت بوم یه راه سوختو
زخم های کهنه با سلاح دوستو
جیغ های پخته با صدای رو مخ
همه چی میگه برگرد
قدم برندار احمق

جاستینا:
بیدار
مثه یه بغضم و بیمار
از همه خسته و بیزار
خیره به عکس رو دیوار
بی رحم
پر از درد و کینه اس
دلی که عاشق و بی ترس
میره به جنگ ولی بی کسی

صادق:
بی شک الان
بی سرپناه
رفتی با کله تو هر منجلاب
بی هر طناب
هه هه
ببین میدونیم میمونیم دیونه
ماها میسازیم میرونه میکوبه
تا بود که بوده بازی با اونه
بازنده ها تو و برنده بیرونه
ساقی ها وحشی ها لاشی ها مشتی ها عاقلا احمقا عاشقا ابله ها
بدونید بگیرید خداست یه دونه
هه هه
یه قدم دو قدم بازیمو بلدم
یه نفر دو نفر جمعتون طرفم
نترس که پپست( پپه است)
زندگی دلستو
نباز به هوس
بلبل ببین آواره تراز اونیکه بخوای دراری آماری ازش
امثال تو که لا ماچ ننش
شدن لش باز حالا با ماها چپن
خوشگل اینجا گشنن
حس ترس رو کشتن
من بزرگه ، برد و باختم
حیفه باشیم دشمن

جاستینا:بیدار
مثه یه بغضم و بیمار
از همه خسته و بیزار
خیره به عکس رو دیوار
بی رحم
پر از درد و کینه اس
دلی که عاشق و بی ترس
میره به جنگ ولی بی کسی

1