مجموعه فوتو بمب‌های (Photobomb) تماشایی حیوانات، نخستین بار در سال ۲۰۰۸ در فضای مجازی منتشر شده و از اقبال خوبی نیز برخوردار شد. روندی که تا به امروز و به لطف حضور متفاوت، غیر منتظره و البته سرگرم کننده‌ی حیوانات ادامه داشته است. در این مجال با مرور برگزیده‌ای از این تصاویر، همراه شما هستیم.

animal-photobombs-1

 در تصاویری که در ادامه به تماشای‌شان خواهیم نشست، نبوغ انکار ناپذیر حیوانات در خراب کردن عکس‌های انسان و حتی همنوعان خود را به وضوح مشاهده خواهید کرد. اما آیا واقعاً این حضور ناگهانی زحمت عکاس را بر باد داده است؟ و یا شاید این موجودات با نمک حتی با این حضور بی‌موقع نیز، به نوعی به جذاب‌شدن هر چه بیشتر این تصاویر کمک کرده اند؟ قضاوت با شماست.

animal-photobombs-2 animal-photobombs-3 animal-photobombs-4 (1) animal-photobombs-4 animal-photobombs-5 animal-photobombs-6 animal-photobombs-7 animal-photobombs-8 animal-photobombs-9 animal-photobombs-10 animal-photobombs-11 animal-photobombs-12 animal-photobombs-13 animal-photobombs-14 animal-photobombs-15 animal-photobombs-16 animal-photobombs-17 animal-photobombs-18 animal-photobombs-19 animal-photobombs-20 animal-photobombs-21 animal-photobombs-22 animal-photobombs-23 animal-photobombs-24 animal-photobombs-25 animal-photobombs-26 animal-photobombs-30

0