دانلود آهنگ جديد جاستين بـيـبـر بنام Madly In Love

مــتــن

[ورس ۱]
Love is in the air
Candles all around us
There’s no need to see, nothing, nothing
Baby I’m yours, yours until forever
Cause you know that I would never ever want this to change

[کرس]
It’s all about the magic
All about the madness in your eyes
Madly in love, yeah
It’s all about the magic
All about the madness in your eyes
Madly in love
Madly in love babe
Madly in love
(Madly in love)
(Madly in love)
(Madly in love)
Madly in love
(Madly in love)
(Madly in love)
(Madly in love)

[ورس ۲]
Babe, you are the reason to breathe
And babe, you know you’re all that I need
Remember when you took my hand
And ran away (it was just us two babe)
And wandered off to Chinatown
Laughing ’bout nothing at all
When I look into your eyes

[کرس]
It’s all about the magic
All about the madness in your eyes
Madly in love, yeah
It’s all about the magic
All about the madness in your eyes
Madly in love
Madly in love babe
Madly in love
(Madly in love)
(Madly in love)
(Madly in love)
Madly in love
(Madly in love)
(Madly in love)
(Madly in love)

——————————————————————————————————-
عشق داخل هواس
شمع ها همه دور و بر ماس
احتیاجی نیست که بیبینیشون
عزیزم من برای تو هستم برای تو برای همیشه
چون تو میدونی که من نمیخوام این احساسات هیچ موقع تغییر کنه
همه چیز راجب جادو هست
همه چیز در مورد جنونی که در چشم خود داری هست
به صورت دیوانه وار عاشقتم آره
همه چیز راجب جادو هست
همه چیز در مورد جنونی که در چشم خود داری هست
به صورت دیوانه وار عاشقتم
به صورت دیوانه وار عاشقتم عزیزم
به صورت دیوانه وار عاشقتم
به صورت دیوانه وار عاشقتم
به صورت دیوانه وار عاشقتم
به صورت دیوانه وار عاشقتم
به صورت دیوانه وار عاشقتم
به صورت دیوانه وار عاشقتم
به صورت دیوانه وار عاشقتم
به صورت دیوانه وار عاشقتم
عزیزم تو تنها دلیلی هستی که من نفس میکشم
و عزیزم تو میدونی که تو تمام چیزی هستی که من احتیاج دارم

به یاد بیار وقتی که تو دست های منو گرفتی
و فرار کردی فقط ما دو تا بودیم
و به محله چینی ها رفتیم
و در مورد چیزای الکی میخندیدیم
وقتی که من به چشم های تو نگاه کردم
همه چیز راجب جادو هست
همه چیز در مورد جنونی که در چشم خود داری هست
به صورت دیوانه وار عاشقتم آره
همه چیز راجب جادو هست
همه چیز در مورد جنونی که در چشم خود داری هست
به صورت دیوانه وار عاشقتم
به صورت دیوانه وار عاشقتم عزیزم
به صورت دیوانه وار عاشقتم
به صورت دیوانه وار عاشقتم
به صورت دیوانه وار عاشقتم
به صورت دیوانه وار عاشقتم
به صورت دیوانه وار عاشقتم
به صورت دیوانه وار عاشقتم
به صورت دیوانه وار عاشقتم
به صورت دیوانه وار عاشقتم

8
برچسب ها