متن و ترجمه آهنگ جديد Justin Bieber به نام I’ll Show You

jsutin bieber

دانلود آهنگ باکيفيت ۱۲۸

[Verse 1]
My life is a movie and everyone’s watching
زندگى من يه فيلمه و همه دارن اونو تماشا ميكنن
So let’s get to the good part and past all the nonsense
پس بيا به قسمتاى خوب بريم و از همه چيزاى پوچ رد بشيم
[Pre­Chorus]
Sometimes it’s hard to do the right thing
بعضى وقتا سخته که كار درست رو انجام بدى
When the pressure’s coming down like lightning
وقتى فشار داره مثل ى رعد و برق خراب و ويران ميكنه
It’s like they want me to be perfect
انگار اونا ميخان كه من كامل و بى نقص (يا بى نظير) باشم
When they don’t even know that I’m hurting
وقتى حتى نميدونن كه دارم زجر ميكشم
[Chorus]
This life’s not easy, I’m not made out of steel
اين زندگى آسون نيست ، من از فولاد ساخته نشدم
Don’t forget that I’m human, don’t forget that I’m real
اينو فراموش نكن كه منم آدمم ، من واقعى هستم(يعنى عروسک نيستم و احساس دارم)
You act like you know me, but you never will
جورى رفتار ميكنی انگا منو ميشناسى ، اما هيچوقت منو نخواهى شناخت
But that’s one thing that I know for sure
اما يه چيز هست كه يقينأ اونو ميدونم
I’ll show you
بهت نشون ميدم
I’ll show you
بهت نشون ميدم
I’ll show you
بهت نشون ميدم

I’ll show you
بهت نشون ميدم
[Verse 2]
I got to learn things, learn them the hard way
من مجبورم چيزايى رو ياد بگيرم , از راه سخت ياد بگيرمشون
To see what it feels like, no matter what they say
كه ببينم چ حسى داره ، مهم نيست مردم چى ميگن
[Pre­Chorus]
Sometimes it’s hard to do the right thing
بعضى وقتا سخته که كار درست رو انجام بدى
When the pressure’s coming down like lightning
وقتى فشار داره مثل ى رعد و برق خراب و ويران ميكنه
It’s like they want me to be perfect
انگار اونا ميخان كه من كامل و بى نقص (يا بى نظير) باشم
When they don’t even know that I’m hurting
وقتى حتى نميدونن كه دارم زجر ميكشم
[Chorus]
This life’s not easy, I’m not made out of steel
اين زندگى آسون نيست ، من از فولاد ساخته نشدم
Don’t forget that I’m human, don’t forget that I’m real
اينو فراموش نكن كه منم آدمم ، من واقعى هستم(يعنى عروسک نيستم و احساس دارم)
You act like you know me, but you never will
جورى رفتار ميكنی انگا منو ميشناسى ، اما هيچوقت منو نخواهى شناخت
But that’s one thing that I know for sure
اما يه چيز هست كه يقينأ اونو ميدونم
I’ll show you
بهت نشون ميدم
I’ll show you
بهت نشون ميدم
I’ll show you
بهت نشون ميدم
I’ll show you
بهت نشون ميدم
This life’s not easy, I’m not made out of steel
اين زندگى آسون نيست ، من از فولاد ساخته نشدم
Don’t forget that I’m human, don’t forget that I’m real
اينو فراموش نكن كه منم آدمم ، من واقعى هستم(يعنى عروسک نيستم و احساس دارم)
You act like you know me, but you never will
جورى رفتار ميكنی انگا منو ميشناسى ، اما هيچوقت منو نخواهى شناخت
But that’s one thing that I know for sure
اما يه چيز هست كه يقينأ اونو ميدونم
[Outro: Acoustic]
I’ll show you
بهت نشون ميدم
I’ll show you
بهت نشون ميدم
I’ll show you
بهت نشون ميدم
I’ll show you
بهت نشون ميدم

0
برچسب ها